Utställningar

Konstakademien Galleri Öst, Stockholm, 25 mars – 14 maj 2017
"Målningar"