"Jag vet att jag inte ser, utan är tvungen att rita mig fram, och det är av den anledningen jag misstror teorier. De är till sist bara efterkonstruktioner. Inget jag kan lita på innan bilden. Där som utgångspunkt finns bara upplevelsen. Inget annat."

Tomas Herngren